Szkolenia BHP


SZKOLENIA BHP

Przedsiębiorco, jeżeli zatrudniasz pracowników, spoczywa na Tobie obowiązek przeszkolenia ich z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Szkolenia BHP to nie tylko obowiązek dla firmy.
Przez szkolenia BHP chronisz swoją firmę i pracowników!

OFERUJEMY USŁUGI w ramach wstępnych i okresowych szkoleń BHP dla wszystkich grup zawodowych, oceny ryzyka zawodowego i przygotowywanie dokumentacji powypadkowej.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 237 § 2 KP).

Dlaczego to takie ważne?

  • Szkolenia mają na celu uświadomienie niebezpieczeństw mogących pojawić się podczas wykonywanej pracy, w zależności od jej charakteru.
  • Dzięki znajomości zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy, można zminimalizować zagrożenia wynikające z wykonywanej pracy.
  • Właściwa organizacja pracy i znajomość zasad bezpiecznego wykonywania obowiązków przyczynia się do minimalizacji wystąpienia zdarzeń niepożądanych i wypadków w pracy.

ZAPEWNIAMY WSPARCIE w wykonywaniu obowiązków w zgodzie z Kodeksem Pracy i Rozporządzeniem o BHP.

 

A TO TYLKO CZĘŚĆ POWODÓW,
DLA KTÓRYCH WARTO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

Facebook
Facebook
Facebook