Książka przychodów i rozchodów


KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (OUTSOURCING KSIĘGOWY)

 

Księgowość to coś więcej niż tylko podatki,
to przede wszystkim świadomość wyników i finansów swojej firmy.

 

Rzetelnie prowadzona księgowość dostarcza istotnych informacji o przedsiębiorstwie, które pozwalają podejmować właściwe decyzje. Z tego powodu tak ważne jest, aby księgowość Państwa firmy była prowadzona zgodnie z przepisami prawa.

Ewidencja rachunkowa w formie Książki Przychodów i Rozchodów prowadzona jest przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły określonego prawnie limitu.

OFERUJEMY PROFESJONALNE PROWADZENIE
KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KpiR),
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
 • prowadzenie rejestrów VAT i transakcji UE,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie okresowych informacji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań podatkowych,
 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej,
 • obsługę kontroli podatkowych.

Szczegółowy zakres naszych obowiązków ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem.

 

Prowadzona przez nas księgowość
to prewencja, ochrona, planowanie, jak i rozwijanie Biznesu.

 

A TO TYLKO CZĘŚĆ POWODÓW,
DLA KTÓRYCH WARTO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

Facebook
Facebook
Facebook