Dotacje UE


DOTACJE UE / DOTACJE URZĄD PRACY / DOTACJE KARR

Proponujemy usługi w zakresie pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych dla Przedsiębiorców.

 

Realizuj marzenia.
Świat jest Twoją własną Historią…

 

Dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektów inwestycyjnych wspieranych ze środków Funduszy Europejskich. Świadczymy usługi w zakresie całokształtu działań związanych z procesem ubiegania się o wsparcie unijne.

Od analizy możliwości pozyskania dotacji,
poprzez kompleksowe przygotowanie wniosku,
Biznes Planu i wymaganych załączników
po rozliczenie projektu.

Oferujemy:

  • analizę możliwych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorstwa;
  • dobranie odpowiedniego programu wsparcia do konkretnych potrzeb inwestycyjnych i profilu działalności firmy;
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji projektu – opracowanie wniosku o dofinansowanie, opracowanie biznesplanu lub studium wykonalności;
  • doradztwo przy realizacji projektu – weryfikację poprawności realizacji, weryfikację terminowości realizacji;
  • opracowanie dokumentacji rozliczającej projekt.

Stajemy się partnerem Przedsiębiorcy, przeprowadzając Go przez cały proces związany z uzyskaniem i wypłaceniem finansowania z Unii Europejskiej.

 

A TO TYLKO CZĘŚĆ POWODÓW,
DLA KTÓRYCH WARTO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

Facebook
Facebook
Facebook